Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Tuinte Groep B.V. respecteert de privacy van haar (zakelijke) relaties, leveranciers, medewerkers, bezoekers van haar website en anderen. Tuinte Groep gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt.

In deze privacyverklaring informeert Tuinte Groep u welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarvoor zij uw persoonsgegevens gebruikt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. U vindt hier ook terug welke rechten u heeft en op welke wijze u contact op kunt nemen met Tuinte Groep.


Verwerking van uw persoonsgegevens

Tuinte Groep.

Tuinte Groep verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, medewerkers en bezoekers van haar website. Deze gegevens worden via de website of door u zelf aan Tuinte Groep verstrekt.
Uw persoonsgegevens worden vervolgens voor de volgende doelen verwerkt:

- Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
- Voor het opnemen van contact met u in het kader van de uitvoering van de dienstverlening (relatiebeheer), voor het onder de aandacht brengen van aanbiedingen of om u te informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
- Voor het versturen van informele mailings;
- Voor het uitvoeren van een sollicitatieprocedure;
- Voor het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten;
- Voor het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van de website en technische systemen;
- Voor het voldoen aan de op Tuinte Groep rustende wettelijke verplichtingen;
- Voor het aanbieden en/of verzenden van producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen welke aansluit bij uw belangstellingen.

Tuinte Groep verwerkt alle persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van bovengenoemde doelen. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per doel. Zo verzamelt Tuinte Groep voor het versturen van aanbiedingen en facturen andere gegevens dan voor het onderhouden van contacten met haar (zakelijke) relaties. Tuinte Groep verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en er worden geen BSN nummers verwerkt. Een BSN nummer wordt alleen verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is.


Grondslag voor de gegevensverwerking

Tuinte Groep verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die u met Tuinte Groep heeft, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming. Heeft u bijvoorbeeld als klant een product en/of een dienst afgenomen dan kan Tuinte Groep u op grond van een gerechtvaardigd belang informeren over aanbiedingen of nieuws over vergelijkbare producten (waaronder ook updates van reeds geleverde producten) en/of diensten die u heeft afgenomen.


Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • voornaam en achternaam
  • e-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • technische browserinformatie
  • cookie ID
  • klik- en surfgedrag
  • gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij sollicitaties


Beveiliging

Tuinte Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.


Cookies

Om uw bezoek aan onze websites zo aangenaam mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies.

De website van Tuinte Groep maakt gebruik van de volgende cookies:

- Technische en functionele cookies (Sharspring, _cfduid, Google Analytics, WP-settings-1), deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. Met deze cookies worden ook op toestemming gebaseerde formulierinvoergegevens verzamelt.

- Analytische cookie (_ga): deze cookie registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te generen over hoe de bezoeker de website gebruikt. Analytische cookies meten alle data over het gebruik van de website. Hiermee wordt onder andere het aantal bezoekers op de website, de tijd dat bezoekers op de website verblijven en welke pagina’s de bezoeker bekijkt gemeten.

- Voorkeurscookies (wplc_chat_status en wplc_cid): deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van onze website en met deze cookie kan de website de bezoeker herkennen om de chatfunctie te optimaliseren.

- Marketing cookies (Google AdWords, LinkedIn en Facebook remarketing). Hiermee kan Tuinte Groep online advertenties weer geven aan personen die haar website eerder hebben bezocht.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van uw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen eerder opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ en de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative


Bewaartermijn

Tuinte Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard hangt dus af van het doel waarvoor zij zijn verzamelt. Zo heeft Tuinte Groep bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar) en zal op die grond uw persoonsgegevens zo lang worden bewaard.


Doorgeven van uw persoonsgegevens

Tuinte Groep geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als zij dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om haar producten en/of diensten aan te bieden en uit te voeren (bijvoorbeeld een derde partij die de werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht). Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring. Wanneer Tuinte Groep derden inschakelt die op haar instructie persoonsgegevens verwerkt, dan zal zij met die derden verwerkersovereenkomsten sluiten als bedoeld in de AVG. Wanneer Tuinte Groep met uw toestemming persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn die derden in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en niet Tuinte Groep. Tuinte Groep slaat geen persoonsgegevens op buiten de EER (Europese Economische Ruimte = EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).


Uw rechten

Wanneer Tuinte Groep persoonsgegevens van u verwerkt heeft u op grond van de AVG diverse rechten. Zo heeft u het recht op:

- inzage in uw persoonsgegevens die Tuinte Groep verwerkt, voor welk doel die worden verwerkt en hoe lang deze worden bewaard;
- correctie van uw persoonsgegevens;
- het wissen van uw persoonsgegevens;
- beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht Tuinte Groep te verzoeken uw persoonsgegevens door te geven aan een ander bedrijf of dienstverlener. Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet onbeperkt. Niet in alle gevallen hoeft Tuinte Groep uw verzoek of bezwaar te honoreren. Soms zijn uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht of een overeenkomst met u. U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) indienen. Tuinte Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) reageren op uw verzoek. Indien uw verzoek niet wordt gehonoreerd, zal de reden daarvan aan u worden medegedeeld. Ook willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Contactgegevens

Tuinte Groep
Eeftinkstraat 3
7496 AG Hengevelde

T: +31 (0)547 335 300
E: [email protected]


Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring dateert van 14-06-2019. Tuinte Groep B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd

Werkvoorbereider achter computer